Go to main content.

Social indflydelse og bæredygtighed

A doctor speaks with a mother and child

Alcon stræber efter at forbedre liv, styrke samfund og skabe langsigtet værdi ved at innovere produkter, der forbedrer synet. Vores strategi tager udgangspunkt i vores forpligtelse til at give lokalsamfund adgang til kritiske øjenplejeydelser, så alle kan se strålende. Den er fokuseret på tre områder - Brilliant Lives, Brilliant Innovation og Brilliant Planet - og omfatter mål for social og miljømæssig påvirkning, så vi kan holde os selv ansvarlige og måle fremskridt.

A smiling man with a young girl on his shoulders, holding hands, with a brilliant sun and a bright blue sky behind them

Brilliant
Lives

Alcon arbejder for en verden, hvor behandlelige, forebyggelige tilstande, der påvirker øjensundheden, får den opmærksomhed, de har brug for. Mere end 1,1 milliarder mennesker lever med ukorrigeret synsnedsættelse - 90 % af dem bor i lav- og mellemindkomstlande.1 Alcon hjælper vores partnere med at give lokalsamfund adgang til vigtige øjenplejeydelser, så alle kan se strålende uanset geografi, køn, alder eller socioøkonomisk status.

A young woman researcher in the lab, smiling at the camera.

Brilliant
Innovation

Vores mangfoldige talent og kultur for løbende forbedringer driver Alcons innovation, hvilket resulterer i de bedste produkter i klassen, der ændrer liv og er mere bæredygtige, øger effektiviteten og forbedrer patientsikkerheden. Gennem innovation, stærke økonomiske værditilbud og engagement med beslutningstagere i sundhedssektoren stræber vi efter at give alle patienter og forbrugere den øjenpleje af høj kvalitet, de fortjener.

A man under some solar panels in a blue Alcon shirt, taking notes.

Brilliant
Planet

Alcon bekymrer sig om vores planet og hjælper med at skabe en mere bæredygtig verden, så alle kan leve Brilliantly. Da vi fremstiller omkring 90 % af vores produkter internt, er vi i stand til at styre vores miljømæssige fodaftryk gennem effektivitet og optimering for at reducere emissioner, vand, affald og kemikalier, der giver anledning til bekymring. Vores globale strategi for miljømæssig bæredygtighed fokuserer på fire prioriterede emner: bæredygtige produkter og tjenester, energieffektivitet og reduktion af drivhusgasser, reduktion af driftsaffald og vandforvaltning.

Mål for social påvirkning og bæredygtighed

Mål for social indflydelse

Inden 2025 vil Alcons filantropiske støtte og træningsprogrammer hjælpe med at forbedre synet for 5 millioner mennesker, der er ramt af ubehandlet grå stær i lav- og mellemindkomstlande, herunder 1 million, der anses for at være grå stær-blinde.

Inden 2025 vil Alcons medarbejdere hjælpe med at forbedre synet og fremme akademisk succes ved at gennemføre 150.000 synsscreeninger af børn og sikre omfattende pleje til dem, der har brug for det.

Mål for miljøpåvirkning

Inden 2030 vil Alcon blive CO2-neutral på tværs af globale aktiviteter (Scope 1- og Scope 2-emissioner).

Inden 2030 vil Alcon aflede 100 % af det ikke-farlige affald, der genereres på produktionssteder og distributionscentre, fra deponering.

Virksomhedens sociale ansvar

Få mere at vide om vores indsats inden for virksomhedens sociale ansvar.

Anerkendelse

Certificeret Great Place to Work - Great Place to Work Institute (USA, Irland, Singapore, Filippinerne, Thailand, Malaysia, Australien og New Zealand)

Top Employer - Top Employers Institute (Brasilien, Frankrig, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien og Tyskland)

Bedste arbejdsplads i Texas - Fortune

Bedste sted at arbejde for LGBTQ+-ligestilling - Human Rights Campaign Corporate Equality Index

Topvirksomhed for sponsorering - DiversityInc

Lær mere om vores anerkendelser på Karriere.

Referencer

1 IAPB, Vision Atlas - Det Internationale Agentur for Forebyggelse af Blindhed (iapb.org)