Go to main content.

Samfundsansvar

Corporate Responsibility

Alcons Corporate Giving indsatser hjælper mennesker rundt om i verden med øget adgang til øjenbehandling af høj kvalitet, uddanner øjenspecialister og styrker de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder.

 
Øget adgang til øjenbehandling i god kvalitet
Mange steder i verden er et veludviklet system til øjenbehandling ofte begrænset eller slet ikke tilgængeligt. Derfor samarbejder vi med organisationer og støtter programmer over hele verden, der hjælper med at øge patienters adgang til bæredygtig øjenbehandling. Som følge heraf har tusindvis af patienter modtaget øjenbehandling af god kvalitet, som de ellers ikke ville have fået.
Ansvarlig forretningspraksis
Vi forpligter os til at udvise integritet i alt, hvad vi gør. Hvad vi gør hos Alcon er vigtigt for at hjælpe mennesker med at se bedre; hvordan vi gør forretning vil afgøre vores succes som virksomhed. Vi tror på at drive virksomhed på en fair og etisk måde samt i henhold til alle gældende juridiske og branchekrav.
 

 
Alcon Giving
Gennem økonomiske donationer, produkt- og udstyrsdonationer samt vores medarbejderes frivillige aktiviteter støtter vi hundredevis af godgørende organisationer, hvis indsatser harmonerer med vores velgørenhedsmål.

Velgørende økonomiske donationer
Synet er en vigtig del af dagdagen og hjælper os, når vi køber ind, laver mad og cykler. I mange dele af verden hjælper det os også med formålet med livet og gør det lettere at gennemføre uddannelse, leve uafhængigt og tjene til livets ophold. Men for mange kan synet blive forværret eller mistes helt.
Derfor er Alcon drevet af at øge adgang til øjenbehandling. Gennem vores partnere støtter vi programmer og indsatser i mere end 90 lande, som arbejder på at forbedre eller genskabe synet. Desuden giver vi støtte til at hjælpe lokalsamfundet, hvor vi bor og arbejder.
For at høre mere om Alcons donationsprogrammer, der er tilgængelige i dit land, beder vi dig kontakte os.
 

 
Velgørende produkter og udstyrsdonationer
Over hele verden donerer Alcon medicin og udstyr til øjenbehandling på lokale øjenklinikker, der arbejder på at forbedre og gendanne patienters syn. Vores donationer hjælper med at forbedre disse øjenklinikkers bæredygtighed, så de kan levere langvarig øjenbehandling til flere mennesker. Vi donerer også produkter og udstyr til kortvarige medical missions, som giver patienter øjenundersøgelser og -operationer samt giver uddannelse til lokale øjenspecialister. Alle produkt- og udstyrsdonationer gives gennem Alcon Cares.
Læs mere om Alcon Cares’ kriterier, og om hvordan du ansøger om produkt- og udstyrsdonationer:
 

Ansvarlig forretningspraksis

Vi forpligter os til at udvise integritet i alt, hvad vi gør. Hvad vi gør hos Alcon er vigtigt for at hjælpe mennesker med at se bedre; hvordan vi gør forretning vil afgøre vores succes som virksomhed. Vi tror på at drive virksomhed på en fair og etisk måde samt i henhold til alle gældende juridiske og branchekrav.

Code of Business Conduct

Vores Code of Business Conduct (”Code”) tjener som fundamentet for vores Integrity og Compliance program. Vores Code definerer, hvad vi står for, og hvordan vi gør forretning. Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer forventes at arbejde i henhold til vores Code.

Ethics Helpline

Som en vigtig del af vores speak-up kultur forventer og opfordrer Alcon til, at vores medarbejdere stiller spørgsmål og rapporterer etiske betænkeligheder ved at kontakte et medlem af ledelsen, HR, Compliance, Legal eller Alcon Ethics Helpline.
Alcon Ethics Helpline er en uafhængig og fortrolig online- og telefonservice, der er tilgængelig i døgndrift alle ugens dage på adskillige sprog. Etiske betænkeligheder kan rapporteres anonymt via Helpline, hvor det lokalt er juridisk tilladt. Læs mere om, hvordan man rapporterer ved klikke her Alcon.Ethicspoint.com